27.9.12


όλο και μεγαλώνει η απόσταση, είπε.
ήταν πάντα μεγάλη, είπα.
πόσο ακόμη μπορεί να μεγαλώσει; ρώτησε.
δεν έχει άλλο, είπα.
είσαι απόλυτη, μού καταμαρτύρησε.
μπα, είμαι ρεαλίστρια, αντέτεινα.
χαχααα, γέλασε.
ήταν το τελευταίο γέλιο εκείνης της μέρας,  μετά βουβαθήκαμε.

ανέκδοτο