20.9.12


δεν κλαίει πια, μού είπε
δεν έχει δάκρυα
για την ιδεολογία τού πιο αγαπημένου γυιού
τα ξόδεψε για τη δική της
έφοδοι, αστυνομικά τμήματα, δικηγόροι
κάτι χρόνια τώρα
για ένα παιδί απόλυτα σαφές με τα λόγια μας
και η χύτρα έβραζε.

ανέκδοτο