10.9.12

μετά νευριάζεις. αν δεν είσαι ανόητη


σταύρωσε τα πόδια
αλλόκοτα
γελούσε ακατάπαυστα
αλλόκοτα
φόρεσε απαγορευτικές δικλείδες
αλλόκοτες
χωρίς πρόθεση να ξεγελάσει
ίσως μόνο
τον εαυτό της.

ήταν αλλόκοτη, παραδέχθηκε
σαν τότε που είχε ερωτευθεί.

ανέκδοτο