30.9.12

χρειάζονται ερεθίσματα οι λέξεις
αν δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη
ίσως και να μην χρειαζόντουσαν οι άλλοι, είπε.


ανέκδοτο