14.3.14

όσο την αποδοκίμασαν
τόσο σήμερα την αποδέχονται;
σοβαραί αι αντιρρήσεις και οι μύθοι
σοβαρά και τα αποτελέσματα;
λίγες επιστήμες έχουν τόση εξάρτηση απ΄τον ασκούντα
και η φρόσω η ψυχαναλύτρια
ασκούμενη επί του προσωπικού δράματος
εξήσκησε κι εμένα 
εις την ένταξιν επί του οικογενειακού
μετέπειτα επί του συνoλικού
ό,τι έκαμνα η δύστυχη δια το πολιτικόν
με πλήρη άγνοια δια το προσωπικόν.
πέρασαν χρόνια από τότε
μούμεινε το κουσούρι της ένταξης
κι έτσι άνευ ψυχαναλύσεως
δρομέας ανάμεσά σας
εντάσσω τα ανομήματά σας εις το συνολικόν.ανέκδοτο