20.3.14

τόσο μαύρο μέσα μου, θα μπορούσα νάμαι η νύχτα σου.

ανέκδοτο