9.7.13

  • αγαπώ τις ζωγραφιές των ζωγράφων αλλά και τα S των νταλικέρηδων στην εθνική.

    ανέκδοτο