3.7.13

μπορεί και χρώμα

γλυστράει μέσα στη ζέστα
κάποτε κάποτε και στον άνεμο
σήμερα νηνεμία
πρέπει να γλυστρήσει όμως 
ένα βράδυ που όλα είναι φωτεινά
που όλα είναι μέρα
το ατμόπλοιο του άχρωμου όνειρου
θα ξεγλυστρήσει.


ανέκδοτο