5.7.13

αναγνώσεις κύριε Escher, αναγνώσεις

μερικές νεκρές ελπίδες τσιμπολογούσαν φτερά ονείρων πάνω στις καμμένες σάρκες των περαστικών.κάποιοι μιμήθηκαν τα χέρια του Escher με δυσανάγνωστο τρόπο.τα όνειρα τον διάβασαν, χωρίς φτερά.

ανέκδοτο