5.7.13

ναι, γ. χειμωνά

δεν θα σου πω θα σ’ αγαπάω 
θα σου πω «θα σε κάνω ένδοξο»

ανέκδοτο