5.7.13

σ

πάνω σ' ένα σύννεφο λέγονται ιστορίες κι όταν πηδάνε κάτω χαρίζουν δροσοσταλίδες με τον φόβο μιας αγκαλιάς.

ανέκδοτο