9.5.13

προσεκτικά!
πρόσεχε!
προσοχή!
και τί καταλάβαμε μπαμπά;
φιλάρεσκα χειρονομούσα, αλλά προσεκτικά!
κι όσο σφραγίζω τις προσταγές
τόσο απείθαρχα χειρονομώ και γελάω
απρόσεκτα, σιγοψιθυρίζω
δεν έχεις ακοή πια
τώρα θα μου πεις, δεν έχεις τίποτε
κι εγώ, μη νομίζεις
ένα απρόσεκτο σώμα περιφέρω
παρέα μ’ έναν προσεκτικό ίσκιο.


ανέκδοτο