2.5.13

όταν η σοβαρότητα άγγιξε την σοβαροφάνεια στον αντίλαλο σκόνης στο πάτωμα
ώρα για σφουγγάρισμα.

ανέκδοτο