7.4.13

τυχεροί οι γράφοντες για τον ίδιο πόθο
πόσο εύκολα ανατρέχεις στις παλιές τις λέξεις 
όταν ο πόθος σε άλλη ατραπό?

ανέκδοτο