3.4.13

ο εργένης του απέναντι 
πρωί πρωί φεύγει για την δουλειά του
όχι, είναι άνεργος
είπε η κυρία του από κάτω
και πού πάει πρωί πρωί;
πηγαίνει κι έρχεται μέχρι να κουραστεί
στο παλιό το γραφείο, 
δεν θέλει να πιστέψει πως δεν έχει δουλειά.


ανέκδοτο