1.4.12

βλέμμα

όταν το μαζί λέγεται
σπανίως εκφωνείται
ψιθυρίζεται
γίνεται βλέμμα

καθένας έχει άλλον τρόπο να το αφηγείται
ενίοτε και με μαχαίρια

ανέκδοτο