14.4.12


Όταν πέφτει ένα αστέρι χαίρονται οι άνθρωποι;
κι αν είναι άνθρωπος-αστέρι;


κι ύστερα ρώτησε.Γιατί είναι κακοί οι άνθρωποι; 

Γιατί τους είναι δύσκολο το λάμδα, είπα.

ανέκδοτο