30.4.14

επιμένεις
έχει ήλιο έξω
τί επιμονή!
πώς γίνεται όλοι να λιάζονται
κι εγώ να παγώνω.


ανέκδοτο