13.4.14

τα όνειρα έχουν ιδιοκτήτες 
κι όταν πεθάνουμε τί θ' απογίνουν με τους κληρονόμους?

ανέκδοτο