1.12.13

κάποτε βρέθηκε σε μια παρέα
οικεία εν ολίγοις
χαμόγελα, χαιρετούρες
αγκαλιές ως είθισται
βλέμματα εξεταστικά, ως δεν είθισται
συζητήσεις
συμφωνίες, διαφωνίες
βλέμματα ανύπαρκτα, ως είθισται
περιρρέουσα ατμόσφαιρα όχι φιλική
κάποτε βρέθηκε σε μια παρέα
και τα μάτια των ανθρώπων ήταν κοφτερά
όταν δεν ξαναβρέθηκε στην παρέα
κατάλαβε πως τα μαχαίρια είναι για να κόβουμε λαχανικά.