2.12.13

όταν δεν σου φτάνει η ζωή η μια που σου αναλογεί τότε ζωγραφίζεις, γράφεις, τραγουδάς, 
θεατρίζεις και οι άλλοι σε κοιτούν με απορία.δεν είναι πλεονέκτες.

ανέκδοτο