2.12.13

να θυμηθούμε να γίνουμε πουλιά όταν τελειώσουν οι σφεντόνες.

ανέκδοτο