21.9.13

το μόνο που ήθελα ήταν νάχει ρυθμό ο άνεμος

να τον στολίζομαι.

ανέκδοτο