22.9.13

και προσέγγισε τον θάνατο, ερωτεύτηκε.

ανέκδοτο