23.9.13

είναι και οι τριγμοί του φεγγαριού που μας χωρίζουν.

ανέκδοτο