10.3.13


τα βιβλία απλωμένα
προηγείται το α του βήτα
ξεχωριστά ο καμύ απ’ τον σφυρίδη
αλλού τα λεξικά
όλο αυτό το χάος
η τακτοποίηση
τα βιβλία απλωμένα
μπουγάδα όλης μου της ζωής.

ανέκδοτο