13.3.13

τ’ οπλοστάσιο της νύχτας, εκεί που ο θάνατος φλερτάρει
εκεί που τα τσακισμένα εγώ
ταίζονται απ’ τα εσύ μιας αμαρτίας
βρίθει πλεονασμού ιαχών
σσσς, σιωπή
μη μιλάς
λίγα να λες
αλλά νάχουν χώσιμο μέχρι το κόκκαλο
να χύνονται
να γλυκαίνουν τη δούλεψη του μυαλού μου
να γκρεμίζουν τα πριν
τα όπως και τα διότι
σσσς, σιωπή
λίγα να λές
αλλά να τα σωριάζω μέσα μου.


ανέκδοτο