31.3.13

δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν υπάρχω ανάμεσα στον κόσμο ή αν είμαι δημιούργημα της φαντασίας μου, είπε.

ανέκδοτο