30.4.15


το σώμα του καθενός κουβαλάει τον μύθο του κι όταν τα χέρια αδύναμα να τον κουβαλήσουν εις το διηνεκές, δεν υπάρχει σώμα. τα μούσκουλα δεν κάνουνε δουλειά, κάποια τατού στο μέρος της άνω σιαγόνος, το σύδεντρο θάναι να στεγαστεί ο μύθος.

ανέκδοτο