30.4.15

το υπόρρητον του έρωτα

κι ύστερα κατάλαβε πως δεν τον αγαπούσε, είχε πάψει ν’ αγαπάει όλο τον κόσμο.

ανέκδοτο