10.4.15

κι ύστερα εμετρήθησαν
δύο είναι λίγοι
από τρεις και πάνω εόρτασαν την μοναξιά τους.

ανέκδοτο