26.3.15

κι ύστερα εμετρήθησαν
δύο είναι λίγοι

από τρεις και πάνω εόρτασαν την μοναξιά τους.

ανέκδοτο