15.3.15

είχε τεράστια βιβλιοθήκη
πολύ μορφωμένος άνθρωπος
ιστοθετούσε τις λέξεις κι αρμένιζες
μ’ ένα σωληνάκι αγαπούσε
μόλις τούχαν αφαιρέσει την καρδιά.


ανέκδοτο