15.3.15

είναι και κάτι αστέρια, δεν περιμένουν να βραδυάσει
φωτίζουν και τις μέρες μας.


ανέκδοτο