7.5.14

ήταν ένας που κρατούσε ακίνητη την καρδιά του κι όλοι νόμιζαν πως ήταν νεκρός. 
"υπάρχουν άνθρωποι που ποτέ δεν άκουσαν και ούτε θ’ ακούσουν τον ήχο του ωκεανού", μονολόγησε 
και μερικοί κατάλαβαν.

ανέκδοτο