21.5.14

αυτή η θάλασσα στην άκρη του μυαλού γίνεται λίμνη στην άκρη του δικού σου.

ανέκδοτο