18.2.13

παιχνίδι το βογκητό της άνοιξης
έτσι νομίζουμε
θα μας κατασπαράξει.