15.2.13

γελοίοι κονδυλοφόροι
άρπαγες λέξεων
αισθημάτων
βραχνές φωνές
αβανταδόροι μετρίων
δεν είμαι θυμωμένος, είπε
αλλοτριωμένος σαν εσάς
και λίγο παραπάνω
σαν εμάς
όχι ρεκλάμα
στα ίσια υπόσχεστε
αρκεί το ίσιο να λοξοδρομεί στο ίσιο του καθένα
γελοίοι κονδυλοφόροι.