2.2.13

ώσπου να τελειώσει ο δρόμος 
μόνο ο ώμος σου
κι ένα όμως.