30.10.12

οι συνδαιτημόνες

οι συνδαιτημόνες
ένθεν κακείθεν στο τραπέζι
σιγανές ματιές
μικρές μπουκιές
μαχαίρι και πηρούνι
κουβέντες με υπονοούμενα

μόνον για τους άλλους
λέξεις για τον εαυτό τους καμμία
έτσι θα σωθεί το καθόλου που ζουν
και που ονομάζουν κάτι,
οι συνδαιτημόνες.
ανέκδοτο