16.5.12

πάσχα 2013

μυδραλιοβόλο 
σκότωσα ό,τι προεξείχε 
σάπια
παραοριμασμένα
τιποτένια
λυγμός στο δέντρο μέσα μου
απόρησα
ένας ψίθυρος απ’ τις ρίζες του
"μάιος είναι, τί θα κάνεις ως την ανάσταση;"ανέκδοτο