20.11.13


να μ’ αγαπάς γι’ αυτό το σύννεφο που αγκαλιάζω και για την βροχή που στάζω.

ανέκδοτο