22.5.15

αυτοί που λησμονούν τον εαυτό τους θέλουν να ξεχάσουνε.
{κόμμα είτε στο λησμονούν είτε στο τους}

ανέκδοτο