17.5.15

το ερωτηματικό διαλύθηκε 
έγινε άνω τελεία και παρένθεση.