5.9.14

σφαδάζει το κύμα
πλημμύρισε στον αφρό το πάτωμα της άμμου
λιγόστεψε ο χώρος μας.

ανέκδοτο