23.8.14

κι είναι οι λέξεις δρόμος για ν' ακουμπάς τις ρωγμές της λύπης όσο η χαρά κρύβεται στα υπογλώσσια της άγριας φράουλας.

ανέκδοτο