24.7.14

σπάνια στο κέντρο ο παλιατζής, νάτος. 
τί καλά νάταν ο καινουριατζής, θάχα να του δώσω.

ανέκδοτο