4.2.14

προσκλητήριο ανοιχτό και διευρυμένο/παρακαλώ πολύ, φιλοτεχνείστε μου έναν έρωτα. από κείνους που τρέχουν απ’ τα μπατζάκια, κάντε μου την χάρη. θέλω να γράψω και δεν έχω μπατζάκια.

ανέκδοτο