27.1.13


είναι κάτι δυσκολίες
καταφύγια
φιγούρες
ανιαρές
ζαρωμένες
σαν το χάραμα μιας ξεπετσιασμένης ευκολίας
σ’ αυτές τις μάχες είναι η κάπα σου να μη χαθεί
γιατί θ’ αναγκαστείς να μιλάς γι’ αγιάζι 
σαν φτηνός διεκπεραιωτής ολισθηρών πεζοδρομίων.

ανέκδοτο