6.1.13

το δυαδικό σύστημα του γιώργου

οι άστεγοι κουβαλάνε τα κουτιά τους
τάχουν γεμίσει λίγη αξιοπρέπεια, λίγο μπλε κι ένα ξεραμένο χαμόγελο για να μην φοβίζουν
περιμένουν να γεννηθούν 
έπαψε νάχει σημασία αν το σπίτι είναι χαρτονένιο ή τουβλένιο
ένα νερένιο θ’ απαντήσει στα διλήμματα

ευχή/να γεννηθώ με φυσιολογικό τοκετό
η πρόκληση χάθηκε στην πρόσκληση.


ανέκδοτο